Лечение с брекети – това е процес, при който се изискват отговорно отношение и ежедневни грижи. За постигане на най-добри резултати ортодонтите използват така наречените ортодонтски ластици. Те служат за коригиране на захапката при някои ортодонтски проблеми и за насочено придвижване на зъбите по време на лечението. Те са важен етап, през който трябва да проявите дисциплина и търпение.
Ортодонтските ластици са всъщност малки ластичета, който се различават по диаметър и дебелина. Ползват се при отделни етапи от лечението, които ортодонтът предварително е определил. Пациентът ги поставя сам на подходящи кукички, които са част от брекетите и трябва да ги сменя на 12 часа. Някои ластици се препоръчва да се носят по време на хранене, други задължително се свалят, а трети се носят само нощно време. В зависимост от индивидуалния случай ортодонтът ще ви даде точни указания за това как да носите ластиците. При миене на зъбите ластиците трябва да се свалят. Важно е зъбите да се почистят ефективно. След това внимателно се поставят на същите места, на които са били.

Ако вече носите ластици, бъдете дисциплинирани. На този етап крайният резултат зависи повече от вас и от вашите ластици, отколкото от ортодонта  ви. Не забравяйте да ги поставите след миене на зъбите и оглеждайте дали са закачени на посочените от ортодонта зъби.

Ортодонтските ластици се използват при лечение с брекети на:

  • Дистална захапка. При този проблем долната челюст е изостанала и с помоща на ластиците се премества в желаната позиция спрямо горната челюст.
  • Медиална / обратна захапка. При този проблем най-често долната челюст е преразвита и долните предни зъби захапват пред горните. С ластиците се цели коригиране на съотношенията между двете челюсти.
  • Отворена захапка. При този проблем най-често има разстояние между предните горни и долни зъби и контакт при задните. С ластиците се цели придвижването на предните зъби, до контакт помежду им.