Корони - Естетична стоматология - Ортодонт SmileArt -->

Корони

Зъбните корони възстановяват формата, функцията и външния вид на силно разрушени естествени зъби. За изработването на дентална корона са необходими поне 2 мм запазена здрава зъбна структура над нивото на венеца, за да може зъбът да функционира правилно дълго време.

Денталните корони се разделят на няколко вида, в зависимост от  материала от който са направени:

 1. Металокерамична корона – тази конструкция е направена от няколко слоя. Вътрешния е метален ( метално кепе ), върху който са наслоени керамични слоеве. При изработването на керамичния слой цвета му се подбира според съседните естествени зъби, така че да ги наподобява максимално. Тези корони се използват от много години и са се доказали като много добро средство за възстановяване на силно разрушени зъби, както и за направата на мост при липсващи зъби. Металната основа не позволява премеинаването на светлината както при естествените зъби. При високи естетични изисквания и при предни зъби е добре да се използват корони от безметална керамика (чиста керамика).
 2. Изцяло порцеланови корони (т.нар. чиста керамика)– при тези корони няма метален скелет, а са направени изцяло от порцелан.
  Порцеланът е полупропусклив материал за светлината, който максимално се доближава по оптични качества до естествените зъбни структури. При изработването на тези корони се наслояват карамични маси с различен цвят и прозрачност за максимално наподобяване на съседните естествени зъби. Имат отлични естетични и механични качества.
  За изработването на изцяло керамични корони се налага по-малко отнемане на зъбни тъкани в сравнение с металокерамичните, което ги прави по-щадящи за зъбите. Като недостатък на чистата керамика е невъзможността за изработване на мостове при липсващи задните зъби.
 3. Временните корони могат да бъдат изработени от различни материали, в зависимост от времето, за което ще са необходими. Те имат няколко функции:
  • – Предпазват изпиления зъб по време на изработването на окончателната корона в зъботехническата лаборатория.
  • – Оформят меките тъкани преди вземането на отпечатък за постоянната корона.
  • – Онагледяват как биха изглеждали последващите постоянни корони (форма, големина, функция при отхапване и говор)
  • – При промяна височината на захапката при цялостни възстановявания на всички зъби, с временните корони се проверява новата позиция и големина на зъбите и как функционират.

Корона върху имплант

korona-vyrhu-implant
implant-korona-lipsvasht-zyb

При загуба на зъб от усложненията на кариес или травма, най-съвременния вариант за решаването на този проблем е поставянето на имплант. Имплантът представлява титаниев винт, който се поставя в костта. Той сам по себе си не възстановява липсващия зъб. Той е носещата конструкция за надимплантното пънче (надстройка) и короната, която възстановява функционално и естетично липсващия зъб.

Етапите на поставянето на импланта и короната са следните:

 • – Поставя се импланта
 • – Изчаква се периода на остеоинтегрирацията (срастването на импланта с костта)
 • – Разкрива се импланта и се поставя надимплантното пънче (надстройка)
 • – Поставя се временна корона
 • – Оформят се меките тъкани с временната корона
 • – Поставя се окончателната корона