Facebook Pixel

Политика на поверителност

Политика на поверителност

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, “Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”).

 1. Данни за администратора.

Данни за организацията

Имe нa фиpмaтa: АГППМПДМ“Смайл АРТ“ ООД

Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гр. Варна, ул.“Ана Феликсова“№ 16

Aдpec, oт ĸoйтo ce yпpaжнявa дeйнocттa:  гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл.201, Партер

Дaнни зa впиcвaнe: EИK 203043172

Koнтpoлни opгaни: Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Maтepиaлнo oтгoвopнo лицe:  Красимир Аврамов

Тел:0889500199

 1. Политика на поверителност

2.1. Лични данни: Данните, които попълвате в нашата платформа  се използват единствено за да можем да се свържим с вас и да Ви информираме своевременно за всякакви  възникнали промени и организиране на посещенията Ви при нас. Тези данни не се използват по начин нарушаващ текущото законодателство на Република България. Вашите данни могат да бъдат предоставени на 3ти страни по смисъла на т.3 от Условията за плащане с цел отказано/ върнато плащане на доставена поръчка да бъде възстановено.

2.2. Кореспонденция: Ортодонтска практика“Смайл Арт“ си запазва правото да съхранява всякаква кореспонденция с Вас за неограничен период от време и да я използва както намери за добре, с цел да защити интересите си.

2.3. Сигурност: Сигурността на информацията, която въвеждате на страниците на Ортодонтска практика“Смайл Арт“ гарантира от SSL сертификат, с 128 битово криптиране.

1.4. Бисквитки: Сайтът използва бисквитки (cookies), за да работи правилно. Тази информация е криптирана и не може да бъде прочетена от никого, включително от нас. Използвайки сайта, Вие се съгласявате с нашата Политика на поверителност.

 1. Цели за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Уебсайтът на  АГППМПДМ„Смайл Арт”ООД събира серия от общи данни и информация Тази информация се съхранява във файлове на сървъра. Събраните данни могат да бъдат :

– използваните видове и версии на браузъра

– операционната система, използвана от системата за достъп

–  уебсайта, от който достига до нашата интернет страници

– датата и часа на достъп до интернет страницата

 – адреса на интернет протокола (IP адрес)

– доставчика на интернет услуги на системата за достъп

– Съдържанието на caйтa https://smileartbg.com  включващо снимки, изображения, лога, текстове, документи, бази данни, друга информация, рекламни материали, всички софтуерни програми и приложения  е собственост на АГППМПДМ„Смайл Арт”ООД  и е предмет нa aвтopcĸoтo пpaвo с всички запазени права спoред Зaĸoнa зa aвтopcĸoтo пpaвo.

 1. Основание за обработване на лични данни и категории обработвани данни.

4.1 Ортодонтска практика”Смайл Арт “ обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние АГППМПДМ „Смайл Арт“ ООД осъществява денталната си практика въз основа на изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и други нормативни актове, въз основа на сключени договори за лечение, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Предоставяне на здравни услуги – дентална диагностика, лечение, изследвания и др.;
 • Съставяне на медицинска документация за здравословното състояние на пациента – диагноза, анализ на диагностични модели, анализ на рентгенографии, анализ на фотоснимки, анализ на биометрични данни, съставяне на подробен план за лечение по етапи, прогностични срокове и апаратура;
 • Извършва други действия, предвидени в нормативни актове.

4.2 За целите на администрирането на персонала и финансово-счетоводната отчетност, АГППМПДМ „Смайл Арт” обработва лични данни на основание чл. 6  и чл. 9 от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Обработването на данни от АГППМПДМ“Смайл Арт“ се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 1. Лица, чийто лични данни се обработват от Ортодонтска практика „Смайл Арт“:

5.1 Пациенти, а когато е необходимо и на техни законни представители и/или близки;

5.2 Персонал – настоящи или бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаващи се;

5.3 Контрагенти или потенциални конрагенти на дружеството и на техни служители.

 1. Категории получатели на данни извън АГППМПДМ“Смайл Арт“.

Ортодонтска практика „Смайл Арт“ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните.

 

 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни Ортодонтска практика „Смайл Арт ” обработва данни за период предвиден в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

В случай на съмнение , че са нарушени ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Всички права запазени. 2022г. © SMILEARTBG.COM – Дизайн и SEO от Optimiziraime.bg