Facebook Pixel

Курсове и обучения

КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ

SMILEART

Анализ на Телерентгенография

еднодневен практически курс

Курсът е организиран за малки групи – максимум шестима участника, за да може да бъде максимално полезен, да обърнем индивидуално внимание на всеки и да отговорим на всички въпроси.

Анализът на телерентгенография, на модели и фотографски снимки са основата за съставяне на ортодонтски план на лечение. Те НЕ зависят и НЕ са обвързани с вида на брекетите и с използваните техники. 

Съставянето на ортодонтски план на лечение означава да опишем стъпка по стъпка кое накъде да преместим в хода на лечението за постигане на желания краен резултат. За да съставим ортодонтски план е необходимо първо правилно да дефинираме ортодонтските проблеми. 

В лекционната част разглеждаме необходимите измервания и интерпретацията на получените стойности. 

В практическата част учaстниците измерват модели и анализират фотографски снимки на петима реални пациенти. Заедно съставяме списък с ортодонтските проблеми и план на лечение и проследяваме хода на леченията и крайните резултати на всеки от тези пациенти.

Курсът има за цел да развие в учaстниците практически умения за ортодонтски анализ и клинично ортодонтско мислене. Подходящ е за начинаещи колеги, както и за вече практикуващи ортодонтия.

На участниците са осигурени всички необходими материали за курса. 

Цена: 820лв.

SMILEART

Ортодонтски анализ на модели и фотографски снимки

двудневен практически курс

Курсът е организиран за малки групи – максимум шестима участника, за да може да бъде максимално полезен, да обърнем индивидуално внимание на всеки и да отговорим на всички въпроси.

Анализът на телерентгенография, на модели и фотографски снимки са основата за съставяне на ортодонтски план на лечение. Те НЕ зависят и НЕ са обвързани с вида на брекетите и с използваните техники. 

Съставянето на ортодонтски план на лечение означава да опишем стъпка по стъпка кое накъде да преместим в хода на лечението за постигане на желания краен резултат. За да съставим ортодонтски план е необходимо първо правилно да дефинираме ортодонтските проблеми. 

В лекционната част разглеждаме необходимите измервания и интерпретацията на получените стойности. 

В практическата част участниците измерват модели и анализират фотографски снимки на петима реални пациенти. Заедно съставяме списък с ортодонтските проблеми и план на лечение и проследяваме хода на леченията и крайните резултати на всеки от тези пациенти.

Курсът има за цел да развие в учaстниците практически умения за ортодонтски анализ и клинично ортодонтско мислене. Подходящ е за начинаещи колеги, както и за вече практикуващи ортодонтия.

На участниците са осигурени всички необходими материали за курса. 

Цена: 1540лв.

SMILEART

Онлайн консултации за колеги

60 минути

В ежедневната практика на всеки от нас се налага да взема важни решения относно леченията на своите пациенти. Знанията и уменията придобити от преминати курсове и лекции не винаги ни дават отговори на специфичните особености на конкретния случай. Ние лекарите също можем да потърсим второ мнение.

Свържете се с нас за да насрочим онлайн среща и да обсъдим заедно вашите въпроси. Ще споделим нашия опит и нашите решения в подобни случаи. 

Изпратете ни информация за случая – начални фото снимки, рентгенографии, биометрични измервания, снимки от прогреса на лечението, както и въпросите, които имате и искате да обсъдим.

Препоръчителна информация, която да ни изпратите предварително.

Цена: 180 лв./час

SMILEART

Индивидуални курсове

един ден в СмайлАрт

В ежедневната практика с пациенти възникват различни трудности и въпроси. 

Имате възможността да дойдете в нашата практика и да наблюдавате работата ни с пациенти на живо. Ще организираме деня индивидуално за вас по предварително уговорена ортодонтска тема, така че да обсъдим отговорите на въпросите, които имате и да видите как ние решаваме проблемите в нашата практика.

Изпратете ни информация за темата, която ви интересува, например „Лепене на брекети и лигиране на дъги“, „Лечение на клас 2“, „Екстракционни случаи“ и ние ще се свържем с вас  за да организираме най-ползотворно срещата ни.

Индивидуалните курсове се организират след предварително запитване.  

Цена: 1320 лв.

Всички права запазени. 2022г. © SMILEARTBG.COM – Дизайн и SEO от Optimiziraime.bg