Преждевременна e всяка загуба (поради разклащане и падане или разрушаване и изваждане) на млечен зъб преди нормалното време за смяната му. Зъбите се сменят в определена хронологична последователност. Нарушаването й може да е признак или причина за ортодонтски проблем.

Млечните зъби са важни не само защото детето дъвче с тях. Всеки млечен зъб пази мястото на постоянния, докато той стане готов да го замести.

Разклащането и падането на млечен зъб или разрушаването му от кариес и изваждането му преди нормалното време за смяната му може да е признак за недостиг на място или да е причина за струпване на постоянните зъби. Например, когато паднат два млечни зъба, а на освободеното място поникне само един постоянен зъб, това обикновено говори за недостиг на място. Ако след падането на млечен зъб постоянният не се покаже повече от шест месеца, съседните зъби може да се сближат и мястото намалява. Така се създава предпоставка за изкривяване на зъбите.

В такива случаи се правят измервания на зъбите, на челюстите и на наличното място. Така можем да преценим дали мястото е достатъчно и трябва го запазим с местопазител или е намалено и трябва да го увеличим с ортодонтски апарати.

Ако детето има паднал млечен зъб и постоянният му заместник не се е показал още или пък има разрушен или изваден млечен зъб, направете консултация с ортодонт. Навременната намеса може да предотврати бъдещи ортодонтски проблеми и сложно ортодонтско лечение на по-късна възраст.