Facebook Pixel

Ступани и кръстосани зъби

Пациентката и родителите й дойдоха при нас с желанието да подредим зъбите и да подобрим усмивката. Стоматологът им също ги е насочил към ортодонт заради проблем със захапката. Имаше струпване на фронталните зъби и недостиг на място в горната и долната челюст, овърджет (отстояние между горните и долните фронтални зъби), тенденция към отворена захапка, кръстосана захапка при някои странични зъби и отклонение на срединната линия на долната челюст надясно.
При анализа установихме наличие на оклузален кант (горните десните зъби бяха по-ниско от левите).
Решихме да проведем пълно ортодонтско лечение с брекети. След нивелирането на горната зъбна дъга с помощта на ортодонтски мини-имплант интрудирахме (повдигнахме) горните десни зъби до изравняване на оклузалната равнина. Последният етап от лечението беше да финализираме захапката с междучелюстни ластици.
Лечението продължи 22 месеца. Използвахме фиксирани ретайнери в горна и долна челюст. С ортодонтското лечение постигнахме правилна оклузия, овърджет и покритие, подобрихме естетиката на усмивката и подобрихме профила на лицето.

Ступани и кръстосани зъби
Ступани и кръстосани зъби
Ступани и кръстосани зъби
Ступани и кръстосани зъби
Ступани и кръстосани зъби
Ступани и кръстосани зъби
Ступани и кръстосани зъби
Категории

Всички права запазени. 2022г. © SMILEARTBG.COM – Дизайн и SEO от Optimiziraime.bg