Възстановяване с фотополимерен композит - Ортодонт Smile Art -->

Директно и индиректно възстановяване

Пациентката  Т.У. ни посети с желание за подмяна на стари пломби. След  премахване на стария композитен материал на четвърти и пети зъб и старата неточна амалгама на шести зъб, преценихме, че четвърти и шести зъб могат да бъдат възстановени директно с композит, а петият зъб, който е умъртвен преди години е по-добре да се възстанови индиректно с композитен овърлей и подсилен с фиброщифт.

Два дни по-късно беше циментиран индиректно подготвеният в зъботехническа лаборатория композитен овърлей.

Началната ситуация

Фотополимерен композит

 

След премахването на стария изкуствен материал и почистването на кариесите

Директно и индиректно изграждане

 

Четвърти и шести зъб са възстановени директно, а петият е изграден с фиброщифт и е подготвен за отпечатък

Изграждане с фотополимерен композит

 

Композитния овърлей  подготвен за циментиране

Директно изграждане с композит

 

След циментиране на овърлея на петия зъб

Индиректно изграждане с фотополимерен композит

 

Директно и индиректно изграждане с фотополимерен композит