Силно струпани зъби с дистална захапка - SmileArt -->

Силно струпани горни и долни зъби с дистална захапка

Пациентката искаше да подредим кривите зъби и да получи красивата усмивка, за която винаги е мечтала. Проблемите при нея бяха силно струпаните горни и долни зъби с голям недостиг на място в съчетание с дистална захапка. Горните предни зъби бяха силно наклонени напред и устните не можеха да ги покрият. Средната линия на горната зъбна дъга беше видимо изместена надясно, а на долната – наляво.
Проведохме пълно ортодонтско лечение с брекети. За да можем да  подредим зъбите и да получим по-балансиран лицев профил, екстрахирахме горните първи премолари и долния десен първи премолар. Освободеното място от извадените зъби беше необходимо за центриране на срединните линии и за да позиционираме предните зъби по-назад .
В деня, в който свалихме брекетите, бе направен бондинг на горния десен и долния десен странични резци и на горния ляв централен резец.
Резултатът е една красива усмивка и по-балансиран профил на лицето.

Силно струпани зъби

Струпани зъби с дистална захапка

Силно струпани горни и долни зъби

Силно струпани горни и долни зъби с дистална захапка

лечение с брекети - дистална захапка

Дистална захапка - Ортодонт Варна

струпани горни и долни зъби - Ортодонт Варна SmileArt