Ранно ортодонтско лечение с брекети - Smile Art -->

Ранно ортодонтско лечение с брекети

Пациентът, момче на 8 години, дойде с родителите си за подреждане на едно криво зъбче. След направата на обстоен ортодонтски анализ, стана ясно, че проблемът се дължи на тясна горна и долна челюст и недостиг на място.
Предложихме два варианта на апарати .
I-ви вариант: Смемаеми шини в горна и в долна челюст
II-ри вариант: Сеглемтно лечение с брекети в горна челюст и Lip bumper в долна челюст.Пациентът заедно с родителите си избраха втори вариант, като лечението продължи 6м.
Резултата е: разширяване на горна челюст и корекция на кривото зъбче което беше в кръстосана захапка, съвпадане на срединната линия в горна челюст, разширяване на долна челюст и осигуряване на място за долните зъби да се подредят сами.

Ранно ортодонтско лечение - Лечение в SmileArt

Разширяване на горна челюст и корекция - Smile Art

Корекция на кривото зъбче - Smile Art

Съвпадане на срединната линия в горна челюст - Smile Art

Разширяване на долна челюст - Smile Art

Осигуряване на място за долните зъби - Smile Art

: Смемаеми шини в горна и в долна челюст - Smile Art

Сеглемтно лечение с брекети в горна челюст  - Smile Art