Ортодонтско лечение на отворената захапка - Варна -->

Отворена захапка

Пациентът беше изпратен от стоматолога си за ортодонтско лечение на отворената захапка. При отворена захапка контактуват само задните зъби и те се претоварват при дъвчене. Горният втори премолар вдясно липсва и пациентът дойде с временен мост, който няколко пъти се е чупил заради проблемната захапка. След ортодонтското лечение колегата планира направата на постоянен керамичен мост.

Проведено е цялостно ортодонтско лечение с брекети. След приключването му са оставени брекети и дъга на двата зъба мостоносители до направата на керамичния мост.

Screenshot 2015-09-14 22.50.49
Screenshot 2015-09-14 22.50.50
Screenshot 2015-09-14 22.50.53
Screenshot 2015-09-14 22.50.54
Screenshot 2015-09-14 22.50.55
Screenshot 2015-09-14 22.50.57