Отворена захапка с тежко струпване - ортодонт Smileart -->

Отворена захапка с тежко струпване

   Пациентът беше насочен от колега за ортодонтско лечение. Имаше тежко струпване на зъбите в горната челюст и силно наклонени напред горни резци. Устните трудно покриваха зъбите. Захапката беше отворена т.е. контактуваха само задните зъби. В долната челюст липсваше един премолар отдясно и недостигът на място беше по-малък, но и срединната линия на долната зъбна дъга беше силно отклонена надясно.

   За да се постигне симетрия и да се коригира захапката, бяха извадени три премолара. След ортодонтското лечение постигнахме по-балансиран лицев профил, подобрихме усмивката и постигнахме функционална оклузия.

   Освен тежките ортодонтски проблеми, пациентът работеше и живееше в чужбина. Въпреки това ортодонтското лечение завърши за година и половина.

   Предстои подмяна на старите обтурации и корони.

Screenshot 2015-12-14 22.07.40

Screenshot 2015-12-14 22.07.43

Screenshot 2015-12-14 22.07.45

Screenshot 2015-12-14 22.07.46

Screenshot 2015-12-14 22.07.48

Screenshot 2015-12-14 22.07.49