Ортодонтска практика - Smileart -->

Ортодонтска практика “Smileart”

Photo 22.08.15, 21 47 58

Д-р Мила Стоянова
Лекар по дентална медицина – Специалист Ортодонт
Завършва Стоматология във Факултета по дентална медицина към Медицински университет-Варна. специализира Ортодонтия към катедра Ортодонтия и Протетична дентална медицина, Медицински университет – Варна. Придобива знания и работи в сферата на ортодонрията от 2008г. Придобива специалност по Ортодонтия през 2019г.
Основава Ортодонтска практика SmileArt през 2014г.

прочетете повече 

д-р Аврамов

Д-р Красимир Аврамов

Възпитаник на Медицински колеж София, специалност Зъботехника 2004-2006г. Завършва Стоматология във факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Работи в сферата на ортодонтията от 2008г. Придобива знания и умения в сферата на естетичната стоматология от 2010 до 2016г. в Стоматологично студио Венелинов.
Заедно с Д-р Стоянова основава Ортодонтска практика SmileArt през 2014г.

прочетете повече 

д-р Валерия Тихомирова

Д-р Валерия Тихомирова

Д-р Валерия Тихомирова завършва дентална медицина във Факултета по дентална медицина към Медицински университет Варна. По време на обучението си взема активно участие в кампании,организирани от АСДМ, във връзка с профилактиката и ранната диагностика на заболяванията на зъбите и устната лигавица. Член е на Български изследователски клуб Алекзандър. Работи в Ортодонтска практика „Smileart” от септември 2016г.

прочетете повече 

Photo 22.08.15, 21 34 03

д-р Нина Нягулова

Завършва Дентална медицина във ФДМ-Варна към Медицински университет-Варна. Развива професионалните си умения в областта на консервативното зъболечение, ендодонтия и детска стоматология, като взима участие в редица курсове и лекции на национално и международно ниво. От 2018г е част от екипа на Ортодонтска практика “SmileArt”.

прочетете повече 

Photo 22.08.15, 21 34 03

Кремена Минчева
Администратор
Организира графика, посреща пациентите и се грижи за уюта в кабинета. Завършва бакалавърска степен специалност Стопанско управление в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Завършва магистратура Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в Стопанска Академия „Д.А.Ценов” –гр. Свищов.
Придобива умения на асистент в Ортодонтска практика SmileArt от август 2014г.

Photo 22.08.15, 21 34 03

Катя Георгиева
Дентален асистент
Настанява пациентите, асистира при извършване на манипулациите, отговаря за чистотата и подретбата в кабинета. Дезинфекцира и стерилизира инструментите и оборудването.
Подготвя кабинета за манипулация и работи в тясно сътрудничество, успоредно със стоматолога.
Завършила магистърска степен специалност “Индустриален мениджмънт” в ТУ гр.Варна
Придобива знания и умения и работи като асистент в Ортодонтска практика Smileart от април 2017год.

Photo 22.08.15, 21 34 03

Десислава Стоянова
Дентален асистент
Подготвя кабинетите, настанява пациентите и асистира при извършване на манипулациите. Отговаря за стерилизацията на инструментите. Завършва Предприемачество и мениджмънт в туризма през 2010г в гр. София.
Работи като дентален асистент от 2014г. В екипа на Ортодонтска практика SmileArt е от януари 2018г.

Photo

Кръстина Кръстева
Дентален асистент
Настанява пациентите и асистира при извършване на манипулациите. Грижи се за подготовката и организацията на кабинетите. Завършва Право в ВСУ-Варна.
Придобива знания и умения и работи като асистент в Ортодонтска практика SmileArt от декември 2018г.