Курсове - Д-р Нягулова - SmileArt -->

Курсове – Д-р Нягулова

Курсове:

  • 2017г. “Био-миметичен подход при директни възстановявания” д-р Радослав Аспарухов, гр Варна
  • 23-24.03 2018г. ” Биомеханични възстановявания на антериорното съзъбие – порцеланови възстановявания” Andras Forster, DMD гр Варна
  • 13.04. 2018г. “Циментиране – проблеми и решения”
  • 06.10.2018г. д-р Рафослав Аспарухов, гр Добрич
  • 06.10.2018г.”Биокерамични сийлъри – приложение в ежедневната ендодонтска практика” д-р Пиер Димитров, гр Варна
  • 15.12.2018г. “Съвременни алтернативи при директни постериорни възстановявания” д-р Радослав Аспарухов, гр Шумен
  • 15.11.2019г. “Биоемулация и биомеханика за директни възстановявания” Javier Tapia Guadix, DDS гр Варна
  • 07.03.2020г. “Съвременна ендодонтска практика-протоколи за осигуряване на достъп до апикалната зона и клинични ограничения” Доц. д-р Ангела Гусийска, гр Варна

Индивидуални курсове:

  • 25-26.10.2018г. Индивидуален курс по ендодонтия към “Независима школа за модерна стоматология” с д-р Мирена Дойчинова – “Smile Centre Family” – гр. София
  • Индивидуален модулен курс по ендодонтия с д-р Емил Сариев