Индиректно възстановяване на предни зъби с композитни фасети -->

Индиректно възстановяване на предни зъби с композитни фасети

Пациентката дойде в клиниката с желание за корекция на формата и размера на предните й зъби. Обсъдихме вариантите за възстановяване и избрахме композитни фасети. Целта беше да затворим разстоянията между зъбите, да коригираме дължината, така че да има хармония между централните резци, страничните резци и кучешките зъби. По този начин постигнахме желания резултат без да се налага да се отнема от естествените зъби.

Композитни фасети

Индиректно възстановяване на предни зъби с композит

Промяна на усмивката с композитни фасети