Дистална захапка - ортодонт Smileart Варна -->

Дистална захапка / Клас 2

 

Пациент на 18 години със струпване на  фронталните зъби. Долната челюст е по-назад от горната и страничните зъби се срещат неправилно. Между горните и долните предни зъби има разстояние (overjet).

Лечението с брекети продължи 1 година и 3 месеца. Подредихме зъбите и коригирахме захапката, като с това подобрихме естетиката на усмивката.

Screenshot 2015-09-14 22.26.00

Screenshot 2015-09-14 22.26.03

Screenshot 2015-09-14 22.26.04

Screenshot 2015-09-14 22.26.06

Screenshot 2015-09-14 22.26.08