Директно изграждане на горни предни зъби (Бондинг) - SmileArt -->

Директно изграждане на горни предни зъби (Бондинг)

Пациентката посети клиниката с желание за корекция на цвета и формата на горните предни зъби, след наскоро приключило ортодонтско лечение.
При клиничния преглед установихме неравномерно изтрити режещи ръбове на предните зъби, стари пломби и наличие на зъбен камък.
На второто посещение направихме фотографски снимки и почистихме зъбния камък. Снехме отпечатъци за изготвяне на шини за домашно избелване и изработване на восъчен макет.

След 2 седмици ( на третото посещение), направихме превизуализация върху зъбите. Обсъдихме с пациентката формата, размера и цвета на зъбите и след нейното одобрение насрочихме час за директно изграждане(бондинг).
На четвъртото посещение започнахме с определяне на цвета и избор на композит за максимална цветова интеграция на изгражданията. След това изолирахме зъбите с кофердам, премахнахме старите обтурации и почистихме зъбите със сода.

На следващото посещение направихме финално полиране и леки корекции на формата.
Финалните снимки са направени месец и половина след изгражданията.